Om oss

Om oss

Gemensam hemsida för fiskevårdsområdesföreningarna i Norra och Södra Bunn

Fiskevårdsområdesföreningarna är sammanslutningar av fiskevattenägarna i Norra och mellersta Bunn (Norra Bunns FVOF) och Södra Bunn (Södra Bunns FVOF). Föreningarnas syfte är att främja vattenägarnas intressen och det innebär att vi vill vårda sjösystemet, främja fisket, bibehålla en god miljö och artrikedom samt att upplåta fiskekort till allmänheten.

Vår förhoppning är att denna hemsida kan vara en bro mellan oss vattenägare och alla som gästar våra sjöar.

Föreningarnas intäkter från fiskekortsförsäljningen används till fiskevårdande åtgärder. Föreningarna har som mål att utveckla och vidmakthålla en långsiktigt hållbar miljö för vattnet med fortsatt bra fiske i Bunnsjöarna.