Iläggningsplatser

Norra och mellan-Bunn:

Vid Rotabron. Här finns en iläggningsplats och möjlighet att ställa upp bil och trailer. För att få använda uppställningsplatsen måste fiskekort lösas för Norra Bunns FVOF.