Iläggningsplatser

Norra och mellan-Bunn:

Vid Rotabron. Här finns en iläggningsplats och möjlighet att ställa upp bil och trailer. För att få använda iläggningsplasten och uppställningsplatsen måste fiskekort lösas för Norra Bunns FVOF.

Iläggningsplatsen är stängd och låst under del av sommaren pga. ohanterbart tryck för föreningen och omkringliggande grannar och vägsamfällighet. Exakta veckor framgår i nyhetsflödet på första sidan av denna hemsida.