Fisketillsyningsmän Södra Bunnsjön

Fisketillsyningsmän i Södra Bunn, godkända av Länsstyrelsen i Jönköping:

Lars Ljungberg    0706-16 96 98
Ulla Hestner
Claes von Sivers
Daniel Hult
Martin Wallin
Mikael Söderqvist
Björn Seger