Fisketillsyningsmän Södra Bunnsjön

Fisketillsyningsmän i Södra Bunn, godkända av Länsstyrelsen i Jönköping:
Ulla Hestner
Daniel Hult
Martin Wallin
Mikael Söderqvist
Björn Seger
Per-Åke Plantin