Fisketillsyningsmän Södra Bunnsjön 2024

Fisketillsyningsmän i Södra Bunn, godkända av Länsstyrelsen i Jönköping:
Martin Wallin
Mikael Söderqvist
Björn Seger
Emanuel Käll
Peter Fagerqvist
Anton Johansson