Djupkarta över Södra Bunn

Djupkarta över Södra Bunnsjön finns att köpa hos Kurres Fiskeshop, Krysset Lanthandel, Ölmstad och hos Gunilla Borglin, Bunns Vandrarhem. Djupkarta A3 i pappersform kostar 60 kr och djupkarta i helplastad form med vikkanal kostar 100 kr.

Nu finns även djupkartan för Södra Bunnsjön att ladda ner som pdf.

Djupkarta_södra_Bunn.pdf