Vattenskoteråkning är inte tillåten

Vi vill åter igen påminna att vattenskoteråkning inte är tillåten i sjön! Detta avser beslut i Norra Bunns FVOF och sjöarna mellan och norra Bunn.

Beslutet grundar sig i Länsstyrelsens förbud, vilket kan läsas om här: https://www.jonkoping.se/upplevagora/sportochfritidsanlaggningar/ovrigasportochfritidsanlaggningar/vattenskoter.4.74fef9ab15548f0b80022be.html