Vattenskoteråkning är inte tillåten

Vi vill åter igen påminna att vattenskoteråkning inte är tillåten i sjön! Detta avser beslut i Norra Bunns FVOF och sjöarna mellan och norra Bunn.

Beslutet grundar sig i Länsstyrelsens förbud, vilket kan läsas om här: https://www.jonkoping.se/upplevagora/sportochfritidsanlaggningar/ovrigasportochfritidsanlaggningar/vattenskoter.4.74fef9ab15548f0b80022be.html

Det finns de som hävdar att detta strider mot EU:s lagar. Detta är inte enligt Länsstyrelsen testat än men vi hoppas att alla ändå följer gällande lag och önskan från de som äger sjön.

Utöver att det är förbjudet i lag är det även störande för boende, och en risk för de som befinner sig på sjön då det upprepade tillfällen brutits kraftigt mot hastighetsregler och allmänt sjövett.