Iläggningsplats för båtar

Iläggningsplats för båtar

Norra Bunns FVOF har under sommaren iordningsställt en iläggningsplats bredvid Rotabron. För att nyttja platsen krävs medlemskap i föreningen eller ett giltigt fiskekort.