Iläggningsplatsen stängd sommar 2022 med

Styrelsen för Norra Bunns FVOF vill meddela att beslut är taget att bommen kommer vara stängd vid iläggningsplatsen från 15 juni till 15 augusti nästa år (2022).