Överträdelse med Vattenskoter

Överträdelse med Vattenskoter

Igår var det vattenskotrar ute på sjön i Norra Bunn fick in bilder och samtal från några olika håll. Fisketillsyningspersoner i Mellan-Bunn pratade med dem, de ville inte upge namn eller varifrån de kom ifrån

 

De hänvisade till att det ingår i våran sedvanerätten vilket det givetvis inte gör,  enlig förordningen 1993:1053 är det förbjudet att köra vattenskoter utanför farleder.

Vattenägarna i Norra Bunns FVOF har utöver detta beslutat på årsmöte att det är förbud att köra jetski/vattenskoter på vårat vatten.

 

Händelsen är polisanmäld.