Iläggningsplatsen stängs sommartid

Iläggningsrampen Vid Roten kommer vara stängd från 18 Juni och minst 6 veckor framåt!

 

Styrelsen i Norra Bunns Fiskevårdsområdesförening har beslutat att stänga rampen på grund av för högt tryck på nyttjandet av rampen och parkeringen under sommarmånaderna.

De sista åren har trafikeringen kring rampen orsakat stora och allvarliga störningar i framkomligheten för såväl räddningstjänsten som kringboende samt stort slitage på naturen genom bland annat nedskräpning.

Vattenägarna upplåter sitt vatten till de som köper fiskekort och vill fiska, och syftet med rampen är att erbjuda fiskarna en extra service med iläggningsplats och parkering.

Tyvärr nyttjas rampen av många som inte syftar till att fiska varpå rampens funktion inte kan fylla sitt syfte och belastningen blir alldeles för hög. 
Vattenägarna och markägarna i Norra Bunns FVOF har inte resurser till att vara på plats för att säkerställa fria räddningsvägar, styra upp parkeringen, plocka skräp och städa varpå vi dessvärre har fått ta det tråkiga beslutet att stänga ner rampen under ovanstående period.

 

Vi ber samtliga att respektera våra krav på att visa hänsyn till de som fiskar, naturen, de kringboende och vattenägarna samt parkera endast på angivna platser och ta alltid med ALLT skräp hem!

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen 
Norra Bunns Fiskevårdsområdesförening  / -Vattenägare i samverkan