Iläggningsplatsen stängs sommartid

Pga högt tryck under sommarmånaderna de sista åren har föreningen som förslag att stänga iläggningsplatsen från 15 juni till 15 augusti nästa år. Detta då föreningen anser att iläggningsplatsen till största del används för att sätta i båtar för andra syften än fiske under denna period.